Αρχική σελίδα » Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει κατά πρώτο λόγο στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της οικονομικής επιστήμης εξειδικεύοντάς τους στον επιστημονικό τομέα του Στρατηγικού Μανατζμεντ.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση στο «Στρατηγικό Μάνατζμέντ», οι απόφοιτοι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την υψηλού επιπέδου στελέχωση οικονομικών τμημάτων οικονομικών μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.