Αρχική σελίδα » Εκδήλωση Ενδιαφέροντος » Κριτήρια Αποδοχής Ενδιαφερομένων

Κριτήρια Αποδοχής Ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση το Στρατηγικό Μάνατζμεντ με τους εξής τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (προτεινόμενος τρόπος).

Εναλλακτικά:

 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 513, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κου Μουρούτη, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.
 • Με αυτοπροσώπως κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνος: Κος Μουρούτης) στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, στο 5ο όροφο, γραφείο 513, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.

Για την αίτηση συμμετοχής συμπληρώνετε την ακόλουθη φόρμα.

Στο e-mail αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από το αρχείο WORD της φόρμας της αίτησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

Εάν αποστείλετε την αίτηση ταχυδρομικώς ή την καταθέσετε αυτοπροσώπως, παρακαλούμε συμπεριλάβετε στον φάκελο της υποψηφιότητας εκτός της αίτησης συμμετοχής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου.
 • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

 

Τα κριτήρια αποδοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ  είναι τα εξής:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.
 • Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)