Αρχική σελίδα » Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ με τους εξής τρόπους:

  • Με e-mail στη διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
  • Με αυτοπροσώπως κατάθεση ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 513, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.

Στο e-mail αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
  • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

Εάν αποστείλετε την αίτηση ταχυδρομικώς ή την καταθέσετε αυτοπροσώπως, παρακαλούμε συμπεριλάβετε στον φάκελο της υποψηφιότητας εκτός της αίτησης συμμετοχής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου.
  • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.